Werkwijze

 
3ddepoo icon-07.png
 
 
 
 

stap 1
Opmaak van een gepersonaliseerde offerte op basis van de aangeleverde informatie en het einddoel.

stap 2
Na goedkeuring van de offerte worden afspraken gemaakt rond timing.
De klant levert de nodige informatie en documenten aan.

stap 3
Opmaak van een digitaal 3d-model van het ontwerp en de omgeving.
De camerastandpunten worden ingesteld.
Bespreking van de compositie met de klant en aanpassingen waar nodig.

 
 
 
 
 
 

stap 4
Materialen toekennen en verlichting toevoegen in functie van de gekozen afwerkingsgraad.
Feedback van de klant.

stap 5
Beelden in hoge resolutie renderen en finaliseren

stap 6
een tevreden klant

 
 

Aan te leveren info

Elk ontwerp is uniek.  Om een gepersonaliseerde offerte te kunnen opmaken, hebben we input en informatie nodig van de klant:

 
 
 
 
 

beelden
hoeveel 3d-beelden wenst u ?
interieur of exterieur ? 
inpassen in bestaande omgeving / straatbeeld ?
sfeer: avondlicht – daglicht / seizoen / bijkomende details, …
vanuit welk camerastandpunt ?

ontwerp
info omgeving
materialen
texturen
kleuren
aankleding buitenaanleg
stijl aankleding interieur

cad
grondplannen
gevelaanzichten
principedoorsneden
inplantingsplan
omgevingsplan
eventueel bestaand 3d-model

Timing / deadline